Payment assistance in Vietnamese


Trợ giúp thanh toán

Các tiện ích để giúp quý vị quản lý hóa đơn tiền nước và cống rãnh của mình

Muốn biết thêm thông tin, truy cập solutionsontap.com.au

Các tiện ích để quản lý tài khoản của quý vị

Chúng tôi cung cấp các tiện ích để giúp quý vị trả hóa đơn tiền nước và cống rãnh của mình.

Kế hoạch thanh toán

Quý vị có thể trả hóa đơn theo kế hoạch thanh toán, trả mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng.

Muốn lập kế hoạch thanh toán, quý vị hãy truy cập mysoutheastwater.com.auhoặc gọi cho chúng tôi qua số 131 851(có dịch vụ thông dịch).

Centrepay

Centrepay là dịch vụ miễn phí, trừ khoản tiền đều đặn từ trợ cấp Centrelink của quý vị (nếu quý vị lãnh trợ cấp) và trả thẳng vào hóa đơn tiền nước và cống rãnh của quý vị. Muốn biết thêm thông tin, truy cập centrelink.gov.au hoặc gọi số 131 202để nói chuyện có thông dịch viên.

mySouthEastWater

mySouthEastWater là cách đơn giản, an toàn và thuận tiện để quản lý tài khoản của quý vị trên mạng Internet 24/7. Hãy đăng nhập vào:

 • thanh toán hóa đơn và kiểm tra những lần thanh toán trong quá khứ
 • đăng ký chi tiết thẻ giảm giá của quý vị
 • thiết lập để trừ thẳng tiền từ tài khoản hoặc lập kế hoạch thanh toán
 • đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn email
 • cập nhật chi tiết của quý vị và nhiều thứ khác nữa

Đăng ký theo ba bước dễ dàng, tại mysoutheastwater.com.au

Gia hạn để thanh toán

Nếu không thể trả hóa đơn đúng hạn, xin quý vị gọi cho chúng tôi càng sớm càng tốt qua số 131 851 để chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp.

Trợ giúp khi quý vị cần

South East Water Trợ giúp

Nếu gặp trở ngại thanh toán hóa đơn, chúng tôi mời quý vị trò chuyện bảo mật với một thành viên thuộc chương trình South East Water Trợ giúp chuyên dụng của chúng tôi. Họ sẽ xem xét hoàn cảnh riêng của quý vị, sau đó cùng quý vị lập kế hoạch để giúp quý vị thanh toán và quản lý hóa đơn tiền nước và cống rãnh của mình.

Điện thoại: 9552 3540 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng – 5:00 chiều)

E-mail southeastwaterassist@sew.com.au

Khoản tài trợ của chính phủ

Utility Relief Grant Scheme của Chính phủ Tiểu bang trợ giúp tài chính lên đến 500 đô-la để giúp quý vị trả hóa đơn tiền nước và cống rãnh (quý vị cũng có thể làm đơn xin được trợ giúp trả hóa đơn ga (khí đốt) hoặc điện). Muốn hội đủ điều kiện để được hưởng khoản tài trợ này, quý vị phải có thẻ giảm giá hợp lệ hoặc có thu nhập thấp. Muốn biết thêm thông tin, quý vị hãy tiếp xúc với toán South East Water Trợ giúp.

Thẻ giảm giá

Người có thẻ giảm có thể tiết kiệm đến 290 đô-la mỗi năm hóa đơn tiền nước và cống rãnh - quý vị chỉ cần có một trong các thẻ dưới đây và đăng ký với chúng tôi*.

 • Centrelink Pensioner Concession Card HAY Health Care Card
 • Department of Veterans’ Affairs Pensioner Concession Card HAY Gold Repatriation Health Card (ngoại trừ thẻ ghi 'phụ thuộc').

* Tên và địa chỉ trên thẻ của quý vị phải khớp với tên trên hóa đơn tiền nước của quý vị - và phải là nơi quý vị cư trú chính.

Sử dụng ít nước để bớt tốn tiền

Ba mươi phần trăm lượng nước chúng ta sử dụng ở nhà là trong phòng tắm. Hãy cố gắng tắm vòi sen dưới bốn phút để bảo đảm quý vị không sử dụng (và tốn tiền) nhiều hơn cần thiết.

Liên lạc

Dưới đây là cách liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm.

E-mail: support@southeastwater.com.au

Thắc mắc tổng quát về hóa đơn: 131 851

South East Water Trợ giúp: 9552 3540

Người sử dụng TTY: 133 677 (xin số 131 851)

Dịch vụ thông dịch: 9209 0130 (tất cả ngôn ngữ)

solutionsontap.com.au

Các cách thanh toán

 • Trừ thẳng từ tài khoản
 • Thẻ tín dụng
 • Chi phiếu
 • Centrepay
 • BPAY
 • PostBillPay

Muốn biết chi tiết về thanh toán, truy cập southeastwater.com.au/paymybill


 
Was this article helpful?
       

Feedback

That’s embarrassing, sorry we couldn’t help.
Please let us know how we can improve this answer.

Please email us if you need to contact us further about your enquiry.